Ngày 26, 27/5 Đảng bộ xã Lương Sơn đã tiến hành Đại hội